Studia podyplomowe - listy osób zakwalifikowanych

Uprzejmie informujemy, że nabór na studia podyplomowe na kierunkach:  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Coaching, Zarządzanie Gospodarką Społeczną został zakończony.

Poniżej zamieszczone zostały listy osób zakwalifikowanych.

Studia podyplomowe - rekrutacja zakończona.

Rozpoczynamy nabór na studia podyplomowe w ramach projektu systemowego "Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego" realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Projekt systemowy

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą projektu systemowego "Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", który ma na celu przygotowanie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego poprzez podnoszenie kwalifikacji polegające na organizowaniu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego oraz studiów podyplomowych w latach 2013-2015.

Strony

Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje

Anna Waśniewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne

Marek Siwecki

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43
 • Email: napisz

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa

Anna Krawczyk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Studia podyplomowe

Studium terapii i treningu grupowego

Grzegorz Górski

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Coaching

Małgorzata Pawluczuk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Menadżer innowacji społecznych

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Specjalizacja I stopnia

Piotr Lejzerowicz

 • Tel: (22) 378 15 71
 • Email: napisz

Specjalizacja II stopnia

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Koordynator projektu

Anna Wójcik-Mierzwiak

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Asystent Koordynatora Projektu

Małgorzata Milewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz