Rozpoczynamy rekrutację na specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Informujemy, iż rozpoczynamy rekrutację na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia
w zawodzie pracownik socjalny na specjalności „Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy”, organizowane w ramach projektu systemowego „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego" realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Rekrutacja trwa od 26 listopada do 29 listopada  2013 r.

W celu ubiegania się o przyjęcie na specjalizację należy:

Rozpoczynamy rekrutację na specjalizację I stopnia w zawodzie pracownik socjalny!

Zapraszamy na szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny organizowane w ramach projektu systemowego "Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego" realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Rekrutacja trwa od 13 do 19 listopada 2013 r. Na specjalizację szczególnie zapraszamy pracowników socjalnych, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach realizowanych w ramach projektu pn. „Razem dla Mazowsza-Edukacja w działaniu”

Ważna informacja

Uprzejmie informujemy, że rezygnacje były przyjmowane do dnia wczorajszego.

Wszystkich Państwa zakwalifikowanych na podyplomowe studia zapraszamy dnia 5 października 2013 r na godzinę 8.30 do Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.Janusza Korczaka, ul. Urbanistów 3, Wydział Nauk Społecznych.

Strony

Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje

Anna Waśniewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne

Marek Siwecki

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43
 • Email: napisz

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa

Anna Krawczyk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Studia podyplomowe

Studium terapii i treningu grupowego

Grzegorz Górski

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Coaching

Małgorzata Pawluczuk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Menadżer innowacji społecznych

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Specjalizacja I stopnia

Piotr Lejzerowicz

 • Tel: (22) 378 15 71
 • Email: napisz

Specjalizacja II stopnia

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Koordynator projektu

Anna Wójcik-Mierzwiak

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Asystent Koordynatora Projektu

Małgorzata Milewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz