Inauguracja szkolenia z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

W dniach 14 i 15 grudnia 2013 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie  odbył się I zjazd w ramach szkolenia z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. W inauguracji zajęć uczestniczyli p. Barbara Kucharska Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz p. Mirosław Grewiński Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej i p. Arkadiusz Durasiewicz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych.

Wyniki rekrutacji na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Realizatorem szkolenia jest Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Termin rozpoczęcia zajęć;  14 grudnia  2013 r. godzina  8.30.

Miejsce – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, ul. Urbanistów 3, Wydział Nauk Społecznych,  Sala nr 15.

Poniżej znajduje się lista osób zakwalifikowanych na szkolenie oraz plan zajęć na 14 i 15 grudnia.

Specjalizacja I stopnia – lista osób zakwalifikowanych oraz harmonogram I zjazdu.

Poniżej zamieszczona została lista osób zakwalifikowanych na szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zwodzie pracownik socjalny.

Realizatorem szkolenia jest Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Termin rozpoczęcia zajęć;  14 grudnia  2013 r. godzina  8.30.

Miejsce – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, ul. Urbanistów 3, Wydział Nauk Społecznych,  Sala nr 005.

Strony

Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje

Anna Waśniewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne

Marek Siwecki

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43
 • Email: napisz

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa

Anna Krawczyk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Studia podyplomowe

Studium terapii i treningu grupowego

Grzegorz Górski

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Coaching

Małgorzata Pawluczuk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Menadżer innowacji społecznych

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Specjalizacja I stopnia

Piotr Lejzerowicz

 • Tel: (22) 378 15 71
 • Email: napisz

Specjalizacja II stopnia

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Koordynator projektu

Anna Wójcik-Mierzwiak

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Asystent Koordynatora Projektu

Małgorzata Milewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz