Specjalizacja II stopnia - informacja dla kandydatów.

Zawiadamiamy, iż z powodu przedłużającego się postępowania przetargowego, dotyczącego specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, przewidywany termin rozpoczęcia zajęć uległ zmianie. O nowym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo/telefonicznie.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za szkolenie pod nr telefonu 22 622 42 32 lub 622 33 06 w. 38 lub mailowo tomasz.osadnik@mcps.com.pl

Wyniki rekrutacji na studia podyplomowe: Gerontologia, Coaching, Negocjacje i mediacje.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe: Gerontologia, Coaching, Negocjacje i mediacje, została zakończona. Listy osób zakwalifikowanych na ww. kierunki zostały umieszczone poniżej.

Wolne miejsca na szkoleniu z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, ze mamy jeszcze wolne miejsca na bezpłatne szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na specjalności „Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy”, organizowane w ramach projektu systemowego "Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji
społecznej do awansu zawodowego" realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
W celu ubiegania się o przyjęcie na specjalizację należy:
1. zapoznać się z regulaminem rekrutacji na specjalizację,

Strony

Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje

Anna Waśniewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne

Marek Siwecki

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43
 • Email: napisz

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa

Anna Krawczyk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Studia podyplomowe

Studium terapii i treningu grupowego

Grzegorz Górski

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Coaching

Małgorzata Pawluczuk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Menadżer innowacji społecznych

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Specjalizacja I stopnia

Piotr Lejzerowicz

 • Tel: (22) 378 15 71
 • Email: napisz

Specjalizacja II stopnia

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Koordynator projektu

Anna Wójcik-Mierzwiak

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Asystent Koordynatora Projektu

Małgorzata Milewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz