Przedłużenie terminu składania dokumentów przez osoby przystępujące do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Przedłuża się termin składania dokumentów do dnia  18 lipca 2014 r. Dokumenty należy złożyć
w sekretariacie  Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa lub wysłać listownie na w/w adres.

Szczegółowe informacje w zakładce "SPECJALIZACJE I stopnia"

Specjalizacja II stopnia - informacja dla kandydatów.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zawiadamia, iz podpisało umowę dotyczącą szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanego w ramach projektu systemowego pn. „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego”, Priorytet VII  Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

Specjalizacja I stopnia - egzamin

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "SPECJALIZACJE I stopnia" została zamieszczona informacja dotycząca egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Terminy egzaminów: 17, 18, 19 września 2014 r.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

 

Strony

Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje

Anna Waśniewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne

Marek Siwecki

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43
 • Email: napisz

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa

Anna Krawczyk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Studia podyplomowe

Studium terapii i treningu grupowego

Grzegorz Górski

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Coaching

Małgorzata Pawluczuk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Menadżer innowacji społecznych

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Specjalizacja I stopnia

Piotr Lejzerowicz

 • Tel: (22) 378 15 71
 • Email: napisz

Specjalizacja II stopnia

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Koordynator projektu

Anna Wójcik-Mierzwiak

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Asystent Koordynatora Projektu

Małgorzata Milewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz