Wyniki rekrutacji na studia podyplomowe: Menadżer Innowacji Społecznych oraz Studium Terapii i Treningu Grupowego.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe: Menadżer Innowacji Społecznych, Studium Terapii i Treningu  Grupowego , Mediacje i negocjacje, Coaching, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Pomoc Pedagogiczno –Psychologiczna i  Interwencja Kryzysowa, została zakończona.

Listy osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe: Menadżer Innowacji Społecznych oraz Studium Terapii i Treningu Grupowego  zostały umieszczone poniżej.

Kolejne listy osób zakwalifikowanych będą umieszczane sukcesywnie.

 

Dodatkowa rekrutacja na studia podyplomowe "Mediacje i negocjacje" oraz "Menadżer innowacji społecznych".

Szanowni Państwo,

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że do dnia 24 października 2014 roku prowadzi uzupełniającą rekrutację na studia podyplomowe;

„Mediacje i negocjacje”  oraz „Menadżer innowacji społecznych”.

Studia są organizowane w ramach projektu systemowego „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego" realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Rozpoczynamy rekrutację na III edycję studiów podyplomowych.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że rozpoczyna rekrutację na bezpłatne studia podyplomowe realizowane w ramach projektu systemowego pn. „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII .„Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Strony

Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje

Anna Waśniewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne

Marek Siwecki

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43
 • Email: napisz

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa

Anna Krawczyk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Studia podyplomowe

Studium terapii i treningu grupowego

Grzegorz Górski

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Coaching

Małgorzata Pawluczuk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Menadżer innowacji społecznych

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Specjalizacja I stopnia

Piotr Lejzerowicz

 • Tel: (22) 378 15 71
 • Email: napisz

Specjalizacja II stopnia

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Koordynator projektu

Anna Wójcik-Mierzwiak

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Asystent Koordynatora Projektu

Małgorzata Milewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz