Studia podyplomowe, szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny - ruszyły kolejne edycje.

W sobotę 29 listopada 2014 roku zainaugurowana została trzecia edycja studiów podyplomowych oraz druga edycja szkolenia z zakresu I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Studia podyplomowe oraz szkolenie organizowane są w ramach projektu systemowego realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pn. "Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki.   

Wyniki rekrutacji na szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Informujemy, iż zakończyliśmy rekrutację na szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Wykonawcą usługi jest Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka z siedzibą w Warszawie przy ulicy Urbanistów 3.

Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2014 r.

Poniżej lista osób zakwalifikowanych oraz plan zajęć.

Wyniki rekrutacji na studia podyplomowe: Mediacje i negocjacje, Coaching, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Pomoc Pedagogiczno - Psychologiczna i Interwencja Kryzysowa.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe: Menadżer Innowacji Społecznych, Studium Terapii i Treningu  Grupowego , Mediacje i negocjacje, Coaching, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Pomoc Pedagogiczno –Psychologiczna i  Interwencja Kryzysowa, została zakończona.

Listy osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe: Mediacje i negocjacje, Coaching, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Pomoc Pedagogiczno –Psychologiczna i  Interwencja Kryzysowa zostały umieszczone poniżej.

Strony

Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje

Anna Waśniewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne

Marek Siwecki

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43
 • Email: napisz

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa

Anna Krawczyk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Studia podyplomowe

Studium terapii i treningu grupowego

Grzegorz Górski

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Coaching

Małgorzata Pawluczuk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Menadżer innowacji społecznych

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Specjalizacja I stopnia

Piotr Lejzerowicz

 • Tel: (22) 378 15 71
 • Email: napisz

Specjalizacja II stopnia

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Koordynator projektu

Anna Wójcik-Mierzwiak

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Asystent Koordynatora Projektu

Małgorzata Milewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz