Studia podyplomowe, szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny - ruszyły kolejne edycje.

W sobotę 29 listopada 2014 roku zainaugurowana została trzecia edycja studiów podyplomowych oraz druga edycja szkolenia z zakresu I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Studia podyplomowe oraz szkolenie organizowane są w ramach projektu systemowego realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pn. "Przygotowanie pracowników instytucji pomocy społecznej do awansu zawodowego", współfinansowanego ze śwodków Unii Europejskiej w ramacj Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Tym razem uruchomiono sześć kierunków studiów pokyplomowych, na których przez dwa semestry kształcić się będzie łącznie 496 osób, pracowników Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej z terenu wojewłdztwa mazowieckiego:

 • 120 osób na studiach podyplomowych w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Usług Społecznych,
 • 110 osób na studiach podyplomowych w zakresie Mediacji i negocjacji,
 • 80 osób na studiach podyplomowych Coaching,
 • 80 Uczestników/Uczestniczek na studiach podyplomowych w zakresie Pomocy psychologiczno-pedagogicznej i interwecji kryzysowej,
 • 58 Uczestników/Uczestniczek na Studium terapii i treningu grupowego,
 • 48 osób na kierunku Menadżer innowacji społecznych.

Kierunki te realizowane są przez cztery uczelnie: Pedagogium Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie - Coaching; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Studium terapii i treningu grupowego; Uniwersytet Warszawski - Menadżer innowacji społecznych; Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Usługi Społeczne, Mediacje i negocjacje, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i interwencja kryzysowa, a ponadto szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Z tej formy wsparcia w ramach realizacji projektu korzysta 40 Uczestniczek/Uczestników.

Udział w studiach podyplomowych oraz szkoleniu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy/Uczestniczki spoza Warszawy, którzy zgłosili taką potrzebę podczas procesu rekrutacji, korzystają z nieodpłatnego zakwaterowania podczas zjazdów weekendowych.

Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje

Anna Waśniewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne

Marek Siwecki

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43
 • Email: napisz

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa

Anna Krawczyk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Studia podyplomowe

Studium terapii i treningu grupowego

Grzegorz Górski

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Coaching

Małgorzata Pawluczuk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Menadżer innowacji społecznych

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Specjalizacja I stopnia

Piotr Lejzerowicz

 • Tel: (22) 378 15 71
 • Email: napisz

Specjalizacja II stopnia

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Koordynator projektu

Anna Wójcik-Mierzwiak

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Asystent Koordynatora Projektu

Małgorzata Milewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz