Inauguracja szkolenia z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

W dniach 14 i 15 grudnia 2013 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie  odbył się I zjazd w ramach szkolenia z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. W inauguracji zajęć uczestniczyli p. Barbara Kucharska Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz p. Mirosław Grewiński Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej i p. Arkadiusz Durasiewicz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych.

Uczestnicy zapoznali się z historią uczelni oraz planami rozwoju dotyczącymi przyszłości kształcenia. Podczas wystąpień wielokrotnie wspominano jak ważnym zagadnieniem jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji wśród pracowników zajmujących się pomocą społeczną.

Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji będzie trwało do 25 maja 2014 r. natomiast w przypadku II stopnia do 27 lipca 2014 r.

W zajęciach uczestniczy 89 osób. Edukacja odbywa się w ramach projektu systemowego pn. „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego”, Priorytet VII  Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem projektu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje

Anna Waśniewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne

Marek Siwecki

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43
 • Email: napisz

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa

Anna Krawczyk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Studia podyplomowe

Studium terapii i treningu grupowego

Grzegorz Górski

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Coaching

Małgorzata Pawluczuk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Menadżer innowacji społecznych

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Specjalizacja I stopnia

Piotr Lejzerowicz

 • Tel: (22) 378 15 71
 • Email: napisz

Specjalizacja II stopnia

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Koordynator projektu

Anna Wójcik-Mierzwiak

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Asystent Koordynatora Projektu

Małgorzata Milewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz