Wolne miejsca na szkoleniu z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, ze mamy jeszcze wolne miejsca na bezpłatne szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na specjalności „Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy”, organizowane w ramach projektu systemowego "Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji
społecznej do awansu zawodowego" realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
W celu ubiegania się o przyjęcie na specjalizację należy:
1. zapoznać się z regulaminem rekrutacji na specjalizację,
2. wypełnić i wysłać elektronicznie formularz zgłoszeniowy na adres:
tomasz.osadnik@mcps.com.pl (w tytule wiadomości podając: Specjalizacja II stopnia, imię i nazwisko Kandydata/Kandydatki).
3. dostarczyć do Biura Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul.Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa pocztą lub osobiście oryginały wymaganych dokumentów.
Rozpoczęcie specjalizacji planowane jest na II połowę kwietnia 2013 roku (1 zjazd ok. 26-27 kwietnia 2014 r.), a zakończenie - 7 grudnia 2014 roku. Po zakończeniu rekrutacji, osoby zakwalifikowane  na szkolenie, otrzymają
harmonogram zajęć i zostaną poinformowane o dokładnym terminie pierwszego zjazdu.

Zainteresowane osoby proszę o niezwłoczne przesłanie formularza zgłoszeniowego
na wskazany wyższej adres mailowy.

Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje

Anna Waśniewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne

Marek Siwecki

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43
 • Email: napisz

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa

Anna Krawczyk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Studia podyplomowe

Studium terapii i treningu grupowego

Grzegorz Górski

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Coaching

Małgorzata Pawluczuk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Menadżer innowacji społecznych

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Specjalizacja I stopnia

Piotr Lejzerowicz

 • Tel: (22) 378 15 71
 • Email: napisz

Specjalizacja II stopnia

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Koordynator projektu

Anna Wójcik-Mierzwiak

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Asystent Koordynatora Projektu

Małgorzata Milewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz