Studia podyplomowe - rekrutacja zakończona.

Zapraszamy na studia podyplomowe organizowane w ramach projektu systemowego "Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego" realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Rekrutacja trwa od 6 do 12 września 2013 r. Na studia szczególnie zapraszamy pracowników socjalnych, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach realizowanych w ramach projektu pn. „Razem dla Mazowsza-Edukacja w działaniu”

W celu ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe należy:

 • zapoznać się z regulaminem rekrutacji na studia podyplomowe,
 • wypełnić i wysłać elektronicznie formularz zgłoszeniowy na adres: anna.wasniewska@mcps-efs.pl  w tytule wiadomości podając: Rekrutacja, kierunek studiów, imię i nazwisko (Kandydata/Kandydatki),
 • dostarczyć do Biura Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa pocztą lub osobiście oryginały wymaganych dokumentów.

Rozpoczęcie studiów planowane jest na wrzesień/październik 2013 roku. O dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć dydaktycznych i miejscu ich przeprowadzenia osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane po zakończeniu procedury przetargowej i wyłonieniu realizatorów, a zakończenie - do 15 grudnia 2013 roku.

Dokumenty rekrutacyjne, jak również informacja o rozpoczętej procedurze naboru zostaną przesłane na adresy mailowe sekretariatów instytucji pomocy i integracji społecznej.

Dodatkowych informacji udziela pracownik odpowiedzialny za studia podyplomowe - Pani Anna Waśniewska, tel. 22 622 42 32 wew. 36

Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje

Anna Waśniewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne

Marek Siwecki

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43
 • Email: napisz

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa

Anna Krawczyk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Studia podyplomowe

Studium terapii i treningu grupowego

Grzegorz Górski

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Coaching

Małgorzata Pawluczuk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Menadżer innowacji społecznych

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Specjalizacja I stopnia

Piotr Lejzerowicz

 • Tel: (22) 378 15 71
 • Email: napisz

Specjalizacja II stopnia

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Koordynator projektu

Anna Wójcik-Mierzwiak

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Asystent Koordynatora Projektu

Małgorzata Milewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz