Rozpoczynamy rekrutacje na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Informujemy, iż rozpoczynamy rekrutację na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia
w zawodzie pracownik socjalny na specjalności „Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy”, organizowane w ramach projektu systemowego "Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego" realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Rekrutacja będzie trwała od 25 marca do 27 marca  2014 r.

W celu ubiegania się o przyjęcie na specjalizację należy:

 1. zapoznać się z regulaminem rekrutacji na specjalizację,
 2. wypełnić i wysłać elektronicznie formularz zgłoszeniowy na adres:          tomasz.osadnik@mcps.com.pl (w tytule wiadomości podając: Specjalizacja II stopnia, imię i nazwisko Kandydata/Kandydatki).
 3. dostarczyć do Biura Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa pocztą lub osobiście oryginały wymaganych dokumentów.

Rozpoczęcie specjalizacji planowane jest na połowę kwietnia 2013 roku (1 zjazd ok. 12-13 kwietnia 2014 r.), a zakończenie - 7 grudnia 2014 roku. Po zakończeniu rekrutacji, osoby zakwalifikowane  na szkolenie, otrzymają harmonogram zajęć i zostaną poinformowane o dokładnym terminie pierwszego zjazdu.

 Dokumenty rekrutacyjne, jak również informacje o rozpoczętej procedurze naboru, zostaną przesłane na adresy mailowe sekretariatów instytucji pomocy i integracji społecznej oraz są  dostępne na stronie projektu.

Dodatkowych informacji udziela pracownik odpowiedzialny za specjalizację II stopnia - Tomasz Osadnik, tel. 22 622 42 32 wew. 38

 

Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje

Anna Waśniewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne

Marek Siwecki

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43
 • Email: napisz

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa

Anna Krawczyk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Studia podyplomowe

Studium terapii i treningu grupowego

Grzegorz Górski

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Coaching

Małgorzata Pawluczuk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Menadżer innowacji społecznych

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Specjalizacja I stopnia

Piotr Lejzerowicz

 • Tel: (22) 378 15 71
 • Email: napisz

Specjalizacja II stopnia

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Koordynator projektu

Anna Wójcik-Mierzwiak

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Asystent Koordynatora Projektu

Małgorzata Milewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz