Projekt systemowy

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą projektu systemowego "Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", który ma na celu przygotowanie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego poprzez podnoszenie kwalifikacji polegające na organizowaniu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego oraz studiów podyplomowych w latach 2013-2015.

Projekt jest odpowiedzią na problem dotyczący konieczności stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego zajmujących się bezpośrednio aktywną integracją.

Oferta jest zróżnicowana i skierowana do szerokiego grona odbiorców zajmujących się aktywną integracją oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu (studia podyplomowe i specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny).

Uczestnikami projektu moga być osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które chcą podnieść lub zaktualizować swoje kwalifikacje zawodowe i przygotować się do awansu zawodowego (pracownicy OPS, PCPR i innych instytucji pomocy i integracji społecznej w tym NGO, WTZ, DPS, SS, CIS, KIS itp.) realizujący działania w zakresie aktywnej integracji.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych form dostępne są w zakładkach: studia podyplomowe oraz specjalizacje.

Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje

Anna Waśniewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne

Marek Siwecki

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43
 • Email: napisz

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa

Anna Krawczyk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Studia podyplomowe

Studium terapii i treningu grupowego

Grzegorz Górski

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Coaching

Małgorzata Pawluczuk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Menadżer innowacji społecznych

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Specjalizacja I stopnia

Piotr Lejzerowicz

 • Tel: (22) 378 15 71
 • Email: napisz

Specjalizacja II stopnia

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Koordynator projektu

Anna Wójcik-Mierzwiak

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Asystent Koordynatora Projektu

Małgorzata Milewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz