Prezentacje ze spotkań podsumowujących specjalizację i studia podyplomowe z 23 i 24 czerwca 2015 r.

Informacja dotycząca egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Zgodnie z art. 118 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z poźn. zm.) przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej należy do zadań regionalnej komisji egzaminacyjnej w województwie mazowieckim.

Informacja o organizacji egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

W przyjętym przez Regionalną Komisję Egzaminacyjną (RKE) ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie mazowieckim „Regulamin określający sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w województwie mazowieckim” szczegółowo zostały opisane m.in.warunki dopuszczenia pracownika socjalnego do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, wykaz niezbędnych dokumentów oraz opis organizacji i przeprowadzania egzaminu.

Strony

Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje

Anna Waśniewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne

Marek Siwecki

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43
 • Email: napisz

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa

Anna Krawczyk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Studia podyplomowe

Studium terapii i treningu grupowego

Grzegorz Górski

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Coaching

Małgorzata Pawluczuk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Menadżer innowacji społecznych

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Specjalizacja I stopnia

Piotr Lejzerowicz

 • Tel: (22) 378 15 71
 • Email: napisz

Specjalizacja II stopnia

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Koordynator projektu

Anna Wójcik-Mierzwiak

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Asystent Koordynatora Projektu

Małgorzata Milewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz